БОГ ЙОГА

посвещение в свещената техника и обяснения

Донесена от Бог като дар от любов за цялото човечество, Бог Йога е най-силната нова техника, подходяща за всички, които искат да се научат да отворят сърцата и душите си за благословеното и изцелително проявление на чистата  любов, идваща от Бог. За пръв път тази техника беше дадена на цялото човечество на Коледа 2000 година, в самото начало на една нова духовна ера на тази планета.

Бог Йога можеш да практикуваш в допълнение на Крия Йога или друга Йога, която изпълняваш по пътя на Любовта към Богореализация. Би могъл да я предаваш на всеки, който обичаш, на всеки, който се нуждае и приема твоята любов и БОЖЕСТВЕНАТА, ЦЕЛЕБНА ЛЮБОВ НА БОГ!

Всяка Йога, винаги идва пряко от Бог. СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ МОЖЕ ДА ИМА НИКАКВА ТАЙНА по отношение на КОЯТО И ДА Е ЙОГА - само егото иска да пази тайни, НИКОГА Бог или любящият човек!!

Чувствай се поканен и свободен да предаваш БОГ ЙОГА на всички свои любими- от малки деца-ангелчета до стари, инвалиди и умиращи хора. 
Практикувай Бог Йога винаги с любов и в  състояние на тиха молитва или медитация, за да бъде тя ефективна. Същото се отнася и за предаването на Бог Йога на всеки, който  чувстваш възприемчив за нея, или който те моли за това.

За да започнеш Бог Йога първоначално, моля, седни или се настани възможно най-удобно.

След това се концентрирай на Кутаща - духовния център - както е показано на следващата графика

OM in kutashta

В това положение и с тази концентрация, отправи следната кратка, но много силна молитва, с дълбока и гореща любов, пряко адресирана към Бог. За да придобиеш правилното отношение към Бог, си мисли -Той е вечният, сладко и силно любящ баща на всички нас- и прошепни молитвата, като покана към най-обичан любим

"Мили Боже, моля те, люби ме наволя"

Повтаряй молитвата, винаги когато усетиш че си загубил концентрация в Кутаща или мислите ти се реят наоколо!

Тази кратка молитва е ключ за Бог, да бъде допуснат да влезе в сърцето и душата ти, да проникне в твоето най-дълбоко същество отново, и да те излекува и ОСВОБОДИ  от всичко, което някога е започнало да те отделя от прякото възприятие на Бог и Твоята собствена божественост. Тя е могъщ божествен ключ за да постигнеш Единение с Бог до края на сегашната си инкарнация, стига само наистина да позволиш на Бог да навлезе  в цялото ти тяло, включително физическото тяло, и  излекува всички страни на твоята личност.

От самото начало ще почувсваш в себе си поток от любяща светлина. Остави този поток да се разширява все повече и повече във всички части на своето тяло - в твоето сърце и ум, а също и в твоите  чувства.

Тогава сладка, божествена любов ще просветлява сърцето и ума ти толкова повече, колкото повече практикуваш свещената техника.

Бог Йога можеш да практикуваш по всяко време и с каква и да е продължителност. На всяка възраст - дори малки деца-ангелчета на година-две, всеки който разбира или чувства простите напътствия може да се възползва от Бог Йога и лечебната духовна мощ, излъчвана от Божествената любов.

Хубаво е винаги , когато е възможно да завършваш деня си с Бог Йога, в допълнение на всекидневните практики, т.е. точно преди да заспиш, повтори с много нежност и обич за последен път могъщата молитва и отдай физическото си и духовно тяло на Бог. Това ще позволи да използваш също и часовете за сън за своя духовен напредък и духовно изцеление.

Когато успешно отправиш гореспоменатата молитва, остани в тишина и в съвсем удобно положение, колкото е възможно по-дълго, отворен за Бог, като същевременно останеш концентриран в духовния център- Кутаща, колкото желаеш- колкото по-дълго, толкова по- добре. Точно както е показано на долната графика.

meditation with OM in kutashta

Можеш да препращаш целия този файл до всички твои любими като Коледен подарък от любов, защото Коледа е празник на любов и благословение , на милост и опрощение, а също и на духовно и цялостно лечение
От тук нататък, всеки ден от годината е също толкова подходящ за предаване на Бог Йога на всички и на всеки нуждаещ се от любов - ние всички се нуждаем от любов - ТИ и твоето любимо семейство, роднини, съседи, а също така И твоите "врагове" !!

Целият този файл може да бъде разпечатван или възпроизвеждан с всякакви средства като ЕДИН единствен цялостен и пълен документ, включващ всички графики и връзки.

Нека вечната всемогъща и вездесъща изцелявяща Божия любов те освободи и излекува.

С любов и божествена благословия

flowers are love for the soul

Ханс

П.П.

Всяко време и всяко място е подходящо да се отвориш за Бог - т.е. можеш да направиш Бог Йога  за първи път сега и тук, където и да си - Бог ще ТЕ очаква!
Spiritual Treasures | Cyberspace Ashram for Kriya Yoga