Крия Пранаяма

Крия Пранаяма е ключовата техника на Крия Йога

На анимираната графика, по-долу в дясно, се вижда процеса на Крия Пранаяма с коректното времетраене. От ляво е показано точното разположение на 6-те чакри, нужни за техниката на Крия Пранаяма. ОМ във всяка една от тях, по протежение на гръбначния стълб!

разположение на чакрите за крия пранаяма

Крия Пранаяма започва от Муладхара чакра и свършва в Аджна чакра и обратно надолу до Муладхара чакра. По ЕДИН ОМ във всяка чакра нагоре и по ЕДИН ОМ във всяка чакра надолу.

Вдишване НАГОРЕ - издишване НАДОЛУ.

крия пранаяма

Истинска и заключителна Крия Пранаяма

След години, в най-напредналия и последен стадий от Крия Йога, ще практикуваш единствено Прана дишане. Продължавайки НАГОРЕ и НАДОЛУ по протежение на гръбначния стълб, следвайки точно ръководството на своя Гуру. Това е най-висшата - истинската  Крия Пранаяма, водеща до Маха Самадхи.

дишане прана по време на крия пранаяма

Истински стремящият се към Бог ще знае как да се подготви и как да практикува. Бог ще бъде неговият Гуру и той ще го води ден след ден до крайната му цел- Единство с Бог.

God is Love

Посвещение/Дикша начало | Сайбърспейс Ашрам за Крия Йога и Любов

God is Love