Кратка версия на Дикша за Крия Йога
Посвещение в Крия Йога - иницияция

Важно:
Този документ е изключително и само за тези, верни любещи души, получили истинско духовно посвещение в Крия Йога директно от Бог или от който и да е от благословените светци, постигнали освобождение в Бог и действащи като духовни Учители/Гуру на човечеството.

Всички останали - моля обърнете се към подробната пълна "онлайн" версия на Дикша - на английски или на немски

Истинското духовно посвещение може да бъде получено в:Посвещение в светата техника на Крия Йога

Любими мой,

Каквото и да правиш - прави го правилно или го остави.

Крия Йога е изключително мощна и следва да бъде практикувана 100% коректно. Крия Йога би трябвало и може да започнеш, ако Бог е твоята единствена цел в живота. Защото Маха Самадхи и единство с Бог е целта на Крия Йога.

Крия Йога е "превозното средство" - Любовта "горивото" по твоя път към Бог

Любовта е ключът към успеха в Крия Йога

Правила на Любовта в Крия Йога

  1. Обичай всички хора.
  2. Обичай природата.
  3. Обичай цялото творение.
  4. Люби Бог над всичко, като обичаш всички около теб.
  5. Докажи своята любов с честен и полезен труд.
  6. Докажи своята любов като правиш другите щастливи.
  7. Докажи обичта си, като си в мир и любов с противоположния пол.
  8. Докажи своята любов като споделяш всичко с всички
Крия Йога - свещената наука за приложение на божествена любов!

Крия Йога техникачети и изучавай докато разбереш!

Техниката и учението за Крия Йога е дар от Бог - грижи се за него и го предавай на цялото човечество

Обичам те

ханс

God is Love
Обичай във всички ситуации и аспекти на живота - практикувай Крия Йога за да успееш
Крия Йога е Любов приложена в живота

Бог е твоят Гуру и ще те води по целия път у дома!

Нека Благословията и Любовта на Бог да те водят и извисяват.

God is LoveСайбърспейс Ашрам за Крия Йога и Любов

God is Love